Wettelijke informatie

Wettelijke informatie

Wettelijke informatie

Uitgever site:

VALEO SERVICE
70, rue Pleyel
93285 SAINT DENIS
Naamloze vennootschap [SAS voor de Franse wetgeving] met een kapitaal van: 12.900.000 euro
Handels- en Vennootschapsregister Bobigny: 306,486,408

 

Copyright Agent/Amazon Web Services

Amazon.com Legal Department

P.O. Box 81226

Seattle, WA 98108

phone: (206) 266-4064

fax: (206) 266-7010

e-mail: copyright@amazon.com

 

 

Courier address:

Copyright Agent/Amazon Web Services

Amazon.com Legal Department

410 Terry Avenue North

Seattle, WA 98109-5210

USA

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

CNIL (FRANS NATIONAAL BUREAU VOOR DATABESCHERMING):

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens van 6 januari 1978 worden alle computergegevens die op u betrekking hebben strikt vertrouwelijk behandeld. U hebt het recht op toegang tot en verbetering van uw gegevens en om bezwaar te maken tegen het verwerken van deze gegevens. U kunt dit doen door online een verzoek hiertoe in te dienen of een brief te sturen met uw: achternaam, voornaam en adres.

COOKIES

Zodra u op de website komt, verschijnt een melding in de vorm van een venster met de volgende informatie (dit venster moet gesloten worden voordat u toegang tot de website krijgt):

"VERTROUWELIJKHEID EN COOKIES
Als u doorgaat met het browsen op deze website aanvaardt u het gebruik van cookies. Het doel is om de website gebruiksvriendelijker te maken en om anonieme bezoekstatistieken te verzamelen."

Tijdens het gebruiken van deze website wordt informatie over het browsen op de website door het apparaat (computer, tablet, smartphone, enz.) van de gebruiker opgeslagen in de “cookies”. Dit zijn bestanden die worden geïnstalleerd op het apparaat, afhankelijk van de keuze omtrent cookies die de gebruiker heeft gemaakt. Deze keuze kan op ieder moment door de gebruiker worden aangepast.

 

WAT IS HET DOEL VAN DE COOKIES DIE DE WEBSITE MAAKT?

Als de gebruiker verbinding maakt met de website, kan VALEO SERVICE, afhankelijk van de keuze van de gebruiker, diverse cookies installeren op het apparaat van de gebruiker waardoor VALEO SERVICE de browser op het apparaat herkent gedurende de periode dat de betreffende cookie geldig is. De cookies die VALEO SERVICE verzendt worden voor de hieronder beschreven doelen gebruikt, afhankelijk van de keuze van de gebruiker die afhangt van de instellingen van de browser die gebruikt wordt voor het bezoeken van de site en die de bezoeker op ieder moment kenbaar kan maken aan VALEO SERVICE.
De cookies die VALEO SERVICE verzendt, worden gebruikt om :

 

 

  • statistieken op te stellen en het verkeer op de website en het gebruik van de verschillende functies van de website te meten (bezochte secties en inhoud, genomen route) om de diensten op de website interessanter te maken en het gebruiksgemak te vergroten;
  • tijdens het bezoek het uiterlijk van de site aan te passen aan de voorkeuren van het apparaat (taal, schermresolutie, besturingssysteem, enz.), afhankelijk van het display of aflees- hardware en software van het apparaat.

Cookies verzonden via de site door derde partijen:

De verzending en het gebruik van cookies door derde partijen zijn onderhevig aan het beleid omtrent de bescherming van persoonlijke gegevens van deze derde partijen. VALEO SERVICE geeft informatie over het doel van de cookies waar hij kennis over heeft en over de mogelijkheden die de gebruiker heeft om keuzes te maken over deze cookies via de applicaties van derde partijen op de website:

Op de site van VALEO SERVICE staan mogelijk applicaties van derde partijen die het voor de gebruiker mogelijk maken om inhoud van de site te delen met andere personen of die andere personen te informeren over het bezoek aan of de mening over de inhoud of een gedeelte van de website. Dit is het geval bij bijvoorbeeld de Share- en Like-knoppen van socialmediasites als Facebook, Twitter, enz.

De socialmediasite die dit soort applicatieknoppen toepast, kan de gebruiker hiermee mogelijk identificeren zonder dat hij de knop tijdens zijn bezoek aan de site gebruikt heeft. Dit type applicatieknoppen bieden de socialmediasite de mogelijkheid om het browsegedrag op de site te volgen, simpelweg omdat het account van de gebruiker bij die socialmediasite op zijn apparaat actief was (sessie geopend) op het moment dat hij de site bezocht.

VALEO SERVICE heeft geen invloed op het proces dat socialmediasites gebruiken om informatie over het browsen op de site en over de persoonlijke gegevens die zij hebben te verzamelen. VALEO SERVICE nodigt de gebruiker uit het privacybeleid van deze socialmediasites te lezen om bekend te worden met de doeleinden, en dan met name de advertentiedoeleinden, van het verzamelen van browsegegevens met deze applicatieknoppen. Dit privacybeleid moet de gebruiker in staat stellen om zijn keuzes kenbaar te maken aan deze socialmediasites, met name door het veranderen van de instellingen van zijn account op deze sites.

KEUZES VAN DE GEBRUIKER OMTRENT COOKIES

De gebruiker heeft meerdere keuzemogelijkheden wat betreft het beheren van cookies. Iedere wijziging door de gebruiker aan de instellingen kunnen de browse-ervaring op het internet en de voorwaarden voor de toegang tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen veranderen.

De gebruiker kan er op ieder moment op de volgende manieren voor kiezen zijn voorkeuren wat betreft cookies te uiten of veranderen:

De keuzes die worden aangeboden door de browser van de gebruiker:

Hij kan zijn browser zo instellen dat de cookies worden bewaard op zijn apparaat of dat ze juist geweigerd worden, dan wel altijd, dan wel afhankelijk van wie de cookies verzendt. De gebruiker kan zijn browser ook zo instellen dat hem wordt gevraagd de cookie te accepteren of weigeren voordat de cookie op zijn apparaat opgeslagen kan worden. Zie voor meer informatie de sectie “Hoe maak ik keuzes over cookies in mijn browser”.

(a) Cookies accepteren
Het opslaan van cookies op een apparaat is in principe de keuze van de gebruiker van het apparaat, die hij op ieder moment kosteloos kan uiten en veranderen door middel van keuzes die hem worden geboden door zijn browser.

Als de gebruiker in zijn browser het opslaan van cookies op zijn apparaat heeft geaccepteerd, worden de cookies van de websites en de inhoud die hij geraadpleegd heeft tijdelijk opgeslagen op een daarvoor bedoelde ruimte op zijn apparaat. Alleen de verzender kan die cookies lezen, gebruik makend van dat apparaat.

(b) Cookies weigeren
Als de gebruiker er voor kiest cookies te weigeren op zijn apparaat, of als hij cookies die reeds opgeslagen zijn verwijdert, zal hij een aantal van de functies die nodig zijn om bepaalde secties van de site te bezoeken niet kunnen gebruiken. Dit zal het geval zijn als hij toegang probeert te krijgen tot inhoud of diensten die aanmelding vereisen. Dit kan ook technische redenen hebben, namelijk wanneer VALEO SERVICE de browser op zijn apparaat, de standaardtaal of het land van waaruit het apparaat verbonden lijkt te zijn met het internet niet herkent.
Als de browser op het apparaat van de gebruiker staat ingesteld om cookies te weigeren, aanvaardt VALEO SERVICE geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het slecht werken van diensten als gevolg van het niet kunnen opslaan of lezen van de cookies die geweigerd of verwijderd zijn door de gebruiker en die nodig zijn voor het functioneren van die diensten.

(c) Hoe maak ik keuzes in de browser die ik gebruik?
Iedere browser beheert cookies op een andere manier en heeft andere cookie-instellingen. De configuratie van uw browser wordt beschreven in het menu help. Daar kunt u ook vinden hoe u uw cookie-instellingen kunt veranderen.
bijv.:
Voor Internet Explorer ™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies,
Voor Safari ™ : http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html,
Voor Chrome ™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647,
Voor Firefox ™ : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies,
Voor Opera ™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html, etc.

De keuzes van de gebruiker worden direct online doorgegeven aan VALEO SERVICE:

Als de gebruiker niet wil dat VALEO SERVICE cookies opslaat op zijn apparaat om het verkeer op de site te meten, kan hij op deze deactiveringslink klikken. Hierdoor wordt er een cookie op zijn apparaat opgeslagen die bedoeld is om de dienst voor het meten van verkeer van VALEO SERVICE te deactiveren.

Houd er rekening mee dat deze deactivering werkt met behulp van een cookie. Als de gebruiker alle cookies op zijn apparaat verwijdert (gebruik makend van de browser), zal VALEO SERVICE niet langer weten dat hij deze keuze heeft gemaakt.

ALS de gebruiker zijn APPARAAT DEELT MET ANDERE PERSONEN

Als het apparaat gebruikt wordt door meerdere personen en als op één apparaat meerdere browsers staan, kan VALEO SERVICE niet garanderen dat de diensten die op dat apparaat gebruikt worden ook overeenkomen met de voorkeuren van de gebruiker en niet met die van een andere gebruiker van dat apparaat.
In dit geval worden het delen van het apparaat met anderen en de configuratie van de browser met betrekking tot cookies door iedere gebruiker gedaan naar eigen keuze en onder zijn eigen verantwoordelijkheid.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

VALEO SERVICE heeft deze site ter beschikking gesteld om informatie te verschaffen aan individuele gebruikers. De gegevens op de site mogen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VALEO SERVICE. De presentatie en de inhoud van deze website vormen in hun geheel een werk dat beschermd wordt door de bestaande wetgeving inzake intellectueel eigendom en waarvan VALEO SERVICE de eigenaar is. Een gedeeltelijke of volledige reproductie en/of weergave is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VALEO SERVICE. De naam, het logo en alle slogans van VALEO SERVICE zijn, tenzij anders gespecificeerd, gedeponeerde handelsmerken van VALEO SERVICE. Alle vormen van reproductie, gebruik en/of veranderingen die zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VALEO SERVICE zijn gedaan, vormen mogelijk een inbreuk op het auteursrecht. De tekeningen, foto's, afbeeldingen, teksten, animatiefilmpjes, al dan niet met geluid, en andere documentatie op deze website zijn beschermd door industriële en/of intellectuele eigendomsrechten en zijn, naargelang het geval, eigendom van VALEO SERVICE of van derde partijen die VALEO SERVICE toestemming hebben gegeven het onderdeel in beperkte mate te gebruiken. In dit opzicht is elke reproductie, weergave, aanpassing, vertaling en/of transformatie, gedeeltelijk of volledig, of overdracht daarvan naar een andere site verboden.Het kopiëren van deze beschermde onderdelen is uitsluitend toegestaan voor privégebruik. Elke andere gedeeltelijke of volledige reproductie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VALEO SERVICE is ten strengste verboden.
 

De getekende, gefotografeerde of gefilmde modellen hebben wellicht verschillende afwerkingen, namen, opties of accessoires, afhankelijk van het land waar ze te koop worden aangeboden. De informatie op deze site is niet contractueel bindend voor VALEO SERVICE.

CREDITS

Design en ontwerp: YouAnd

Development: Adyax

EIGENDOMSRECHTEN

© Copyright VALEO SERVICE 2016

TOEPASSELIJK RECHT

Deze juridische verklaring valt onder de Franse wetgeving. De taal van de juridische verklaring is Frans. In geval van gerechtelijke processen hebben Franse rechtbanken de volledige bevoegdheid.

De uitgever behoudt zich het recht voor de site en deze juridische verklaring op iedere moment te veranderen en bij te werken. Deze veranderingen en bewerkingen zijn van toepassing op de gebruiker, die daarom regelmatig deze sectie moet raadplegen om de juridische verklaring te controleren.

Kies voor een voor u passende website nu uw profiel