ЛЕТ
Kies profiel:
Garagist
  • Distributeur
  • Automobilist

Gekalibreerde leidingen

Gekalibreerde leidingen

De gekalibreerde leiding heeft een bepaalde lengte en doorsnede. Het koudemiddel zet hierin uit, maar in tegenstelling tot de expansieklep kan de leiding de stroomsnelheid en de kookvertraging niet regelen. De gekalibreerde leiding gaat altijd samen met een accumulator achter de verdamper.

 

Gekalibreerde leidingen bestaan uit drie hoofdonderdelen:

  • Een metalen leiding met een afgeschuinde inlaatopening
  • Een kunststof leidingmantel
  • Een filter voor de ingang en de uitgang Als het aircocircuit is vervuild, raakt de gekalibreerde leiding verstopt.

 

Vervang in dat geval de gekalibreerde leiding. De gekalibreerde leiding moet altijd worden vervangen als een ander belangrijk onderdeel van het circuit (compressor, condensor, verdamper, accumulator) wordt vervangen. Info van Valeo: Spoel het aircocircuit alvorens de nieuwe gekalibreerde leiding te monteren.