ЛЕТ
Kies profiel:
Garagist
  • Distributeur
  • Automobilist

Filterdroger

Filterdroger

Het reservoir met droger is een component die alle andere onderdelen van het aircocircuit beschermt. Het bevindt zich in het hogedrukgedeelte van het circuit, tussen de uitgang van de condensor en de ingang van de expansieklep.

 

Het reservoir met droger heeft verschillende taken:

  • Vocht en vuil uit het systeem filteren en opslaan (tijdens de levensduur van het reservoir met droger)
  • Ervoor zorgen dat al het koudemiddel is gecondenseerd
  • Variaties in het koudemiddelvolume compenseren
  • De olie-afvoer naar de compressor verzorgen Door het filter regelmatig te vervangen voorkomt u ernstige storingen en de kostbare vervanging van andere componenten van het airconditioningssysteem.

 

Het reservoir met droger moet worden vervangen als het circuit geopend is geweest.

Bijvoorbeeld: na een aanrijding waarbij de condensor is beschadigd, moet het reservoir met droger worden vervangen, anders kan het droogelement niet meer voldoende vocht uit het circuit halen en verzadigd raken. Het heeft een bijzonder belangrijke taak, het reservoir met droger is namelijk vochtaantrekkend. Daarom moeten de basisregels worden nageleefd als het wordt vervangen, anders kan het nieuwe reservoir met droger beschadigd raken. Reservoirs met droger zijn verplicht voorzien van pluggen die zo laat mogelijk moeten worden verwijderd, vlak voor de montage van het reservoir.

 

Info van Valeo:

Vervang het reservoir met droger ongeveer elke 3 jaar. Als het reservoir met droger niet wordt vervangen, gaat de werking van het aircocircuit achteruit en kunnen er storingen ontstaan (geblokkeerde expansieklep, vuil in het circuit, enz.). Het reservoir met droger moet altijd op het laatste moment worden gemonteerd in het circuit, vlak voordat de vacuümprocedure wordt uitgevoerd.