Kies profiel:
Garagist
  • Distributeur
  • Automobilist

WEBINAR : Koppelingen en vliegwielen en hoe daarmee om te gaan

Hoe een heel sterk onderdeel toch kwetsbaar kan zijn...

Valeo nodigt je uit om deel te nemen aan een webinar over koppelingen en vliegwielen en hoe daarmee om te gaan

 Helaas krijgen we regelmatig melding van beschadigde vliegwielen en koppelingen, waarbij de oorzaak te zoeken is in het transport en opslag, danwel behandeling van de onderdelen.

 

In dit webinar willen we u inzicht verschaffen in hoe om te gaan met deze doorgaans zware onderdelen. Het helpt daarmee beschadigingen voorkomen. Zowel aan de onderdelen als mogelijk uw persoon.

Veel plezier!

Neem deel aan de webcast