ЛЕТ
Kies profiel:
Garagist
  • Distributeur
  • Automobilist

Airconditioning ontvochtigingsfilter voor auto's

Airconditioning ontvochtigingsfilter voor auto's

De filter/droger beschermt alle andere onderdelen van het aircocircuit. Hij bevindt zich aan dezelfde zijde als de uitgang van de condensor, in het hogedrukgedeelte van het circuit.

 

De filter/droger heeft verschillende taken:

  • In het circuit aanwezig vocht en vuil opslaan (gedurende de levensduur van de filterdroger)
  • Ervoor zorgen dat al het koudemiddel is gecondenseerd
  • Variaties in het koudemiddelvolume compenseren
  • De olie-afvoer naar de compressor verzorgen 

 

Door het filter/droger regelmatig te vervangen voorkomt u ernstige storingen aan het systeem en de kostbare vervanging van andere componenten van het airconditioningssysteem. De filter/droger moet worden vervangen als het circuit geopend is geweest. Valeo adviseert de filter/droger elke drie jaar te vervangen.

 

Bijvoorbeeld: na een aanrijding waarbij de condensor is beschadigd, moet de filter/droger worden vervangen, anders kan het droogelement niet meer voldoende vocht uit het circuit halen. Het raakt verzadigd met vocht. Om zijn taak te kunnen uitvoeren is de filterdroger vochtaantrekkend. Filterdrogers zijn verplicht voorzien van pluggen die zo laat mogelijk moeten worden verwijderd, vlak voor de montage van het onderdeel. Als de filter/droger niet wordt vervangen, gaat de werking van het aircocircuit achteruit en kunnen er storingen ontstaan (geblokkeerde expansieklep, vuil in het circuit, enz.). De filter/droger moet altijd op het laatste moment worden gemonteerd in het circuit, vlak voordat de vacuümprocedure wordt uitgevoerd.

We waarderen uw interesse
Bevestig je e-mailadres