ЛЕТ
Kies profiel:
Garagist
  • Distributeur
  • Automobilist

Gekalibreerde opening voor airconditioning in auto's

Gekalibreerde opening voor airconditioning in auto's

De orifice tube heeft een bepaalde lengte en doorsnede. Het koudemiddel zet hierin uit, maar in tegenstelling tot de expansieklep kan de leiding de stroomsnelheid en de kookvertraging niet regelen. De orifice tube gaat altijd samen met een accumulator achter de verdamper.

 

Orifice tubes bestaan uit drie hoofdonderdelen:

  • Een metalen leiding met een afgeschuinde inlaatopening
  • Een kunststof leidingmantel
  • Een filter voor de ingang en de uitgang Als het aircocircuit is vervuild, raakt de orifice tube verstopt.

 

Vervang in dat geval de orifice tube. De orifice tube moet altijd worden vervangen als een ander belangrijk onderdeel van het circuit (compressor, condensor, verdamper, accumulator) wordt vervangen.

 

Info van Valeo:

Spoel het aircocircuit alvorens de nieuwe orifice tube te monteren.