Kies profiel:
Garagist
  • Distributeur
  • Automobilist

Puntensysteem

Hoeveel punten zal u verdienen met de producten van Valeo Service ?
Ontdek voor elke productgroep het minimale en maximale aantal punten dat u zal verdienen.
De waarde van elk product in de groep ligt in dit bereik.

Points scheme / 01

Hoeveel punten zal u verdienen met de producten van Valeo Service?